سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباسعلی فرداد – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید جمیل – استادیار پژوهشی پژوهشگاه مواد و انرژی
مهرداد سلیمانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی مدلهای محاسباتی جریان ویک پشت توربینهای بادی به کمک مدل دانشگاه الدنبورگ به بررسی عملکرد نیروگاه بادی منجیل پرداخته می شود . مدل دانشگاه الدنبورگ توسط دانشگاه الدنبورگ آلمان فراهم و بسط داده شده است . توربینها ی باد ی منجیل ( سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ ) در سه ردیف به فاصله ۱۲۶ متر از یکدیگر قرار گرفته اند و فاصله هر یک از این
ردیفها از یکدیگر ۱۸۰ متر می باشد . توربینهای پایین دستی به دلیل قرار گرفتن در جریان ویک توربینهای بالادستی و کاهش سرعت ناشی از آن انرژی کمتری نسبت به حالت ایده آل تولید می کنند . با استفاده از مدل دانشگاه الدنبورگ قدرت خروجی و راندمان مزرعه بادی منجیل محاسبه ش ده است و نتایج بدست آمده راندمان توربینهای ردیف اول و دوم را ایده آل و برای ردیف سوم متوسط نشان می دهد .