سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده مدنی تنکابنی – کارشناس ارشد عمران – آب، دانشگاه فنی، دانشگاه تهران
مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

چگونگی عملکرد یامیزان سرویس دهی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری از جمله موضوعاتی مهمی است که امروزه صنعت آب و فاضلاب با آن روبرو است. بنابراین دسترسی به ابزاری که به کمک آن بتوان عملکرد این شبکهها را ارزیابی نمود، یا برای نسوازی شبکه های قدیمی تصمیم گرفت از نیامندیهای ضروری می باشد. اهمیت سنجش عملکرد هیدرولیکی وقابلیت اطمینان شبکه های فاضلاب شهری در شناخت رفتار واقعی و برنامه ریزی جهت بهره برداری و مدیریت صحیح و اصولی آنها و همچنین بررسی وضعیت شبکه های در حال کار برای بهینه سازی بهره برداری و یا بازسازی و نوسازی می باشد. درکشور ما با توجه به جدید بودن ایجاد شیکه های فاضلاب شهری مسئله بازسازی و نوسازی اهمیت خاصی ندارد، اما بهره برداری بهینه از شبکه های اجرا شده و یا در دست اجرا امری بسیار مهم و ضروری است. از آنجا که قابلیت اطمینان و عملکرد هیدرولیکی خاصیتی از شبکه نیستند که بتوان به صورت مستفیم آنها راسنجیده و یا اندازه گرفت، لذا ارزیابی آنها می بایست با استفاده از سایز مشخصه های شبکه که به صورت مستقیم قابل سنجش و اندازه گیری و یا محاسبه هستند انجام شود. باید توجه داشت که این پارامترهای هیدرولیکی که بوسیله تحلیل هیدرولیکی شبکه ها و یا اندازه گیری بدست می آیند بدون وجود شاخصهایی مناسب نمی توانند تصویر روشنی از عملکرد شبکه ها ارائه نمنایند و این نتایج نیاز به پردازش مجدد دارد. در این مقاله سعی خواهد شد شاخصهایی برای سنجش عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان شبکه های فاضلاب شهری از نقطه نظر هیدرولیکی ارائه شود، همچنین تعریف این شاخصهای هیدرولیکی می تواند نشانگر حالتهای مختلف آسیب پذیری و ظرفیت نگهداری در لوله های جمع آوری باشد. بنابراین اطلاع از رفتار واقعی شبکه ها در شرایط مختلف بهره برداری ابزار سودمندی است که با دستیابی به آن ضمن کنترل عملکرد شبکه های موجود یا در دست طراحی می توانیم برای مدیریت فنی شبکه ها نیز پس از طراحی به شیوه اصولی و عملی تصمیمات لازم را اتخاذ نماییم.