سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید ذبیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

جداکردن موادنفتی ازآب ازضروریات عملیاتی هرپالایشگاهی بوده و وسایلی که برای این منظور بکاربرده میشوند نیازمند صرف هزینه سرمایه ای قابل توجهی است درپسابهای پالایشگاهی همیشه نفت موجود است و احتمال نشت نفت درآب خنک کننده نیز همیشه وجود دارد پسابهای واحدهای مختلف پالایشگاه پس ازجمع اوری درSUMP های موجود درواحدهای ازطریق کانالهای سیمانی زیرزمینی و یا خطوط لوله به واحدROP وارد میگردند پسابهای واحدازطریق لوله های ۱۲و۲۰و۲۴و۳۶و۵۴اینچ ودوعددکانال سیمانی به Main separtor وارد میشوند میزان دبی پساب ورودی به واحدrop باتوجه به اندازه گیری سرعت جریان درزمانهای مختلف اندازه گیری شده است دبی پساب ورودی به واحدROP تقریبا ۳۵۰۰۰۰m3 درروز است درابتدای واحدROP یک استخریکنواخت کننده وجود دارد که پساب واحدها ابتدا وارد آن شده دراین استخر سرعت جریان تا حدودزیادی کاهش یافته و جریان به سمت لمینارشدن میرود ازطرفی به دلیل زمان ماندکوتاهی که به پساب داده میشود علاوه براین که مقداری ازمواد جامد معلق ته نشین شده ودراستخرراکد میشوند موادنفتی که با آب مختلط شده اند فرصت پیدا کرده تا خود را به سطح آب رسانده و بصورت یک لایه OIL وارد حوضچه های جداکننده بشوند مسئله مهمی که درانیجا وجود دارد لایروبی استخر یکنواخت کننده بوده که باید بصورت پریودی انجام بگیرد و درغیراینصورت ازحجم مفید استخر کاهش میدهد واحدROP از۵سری حوضچه های جداکننده تشکیل شده است درصنایع نفت روشهای فیزیکی برای جداسازی موادنفتی بسیاررایجتر وکمترپالایشگاهی است که آب الوده حاصل ازپالایش را بی آنکه با یان روش تصفیه شده باشد به رودخانه یا دریا روانه کند ازمیان این روشها متدبکارگیری دستگاه های جداکننده نفت ازآب oil water serarators نامیده میشود و دارای انواع مختلفی است پیش ازهمه مورد استفاده قرارمیگیرند