سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

احسان ثابت – کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
مجید زمانی – کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده:

هنگام وقوع زمین لرزه اتصال تیر به ستون در سازه های قاب خمشی بتن مسلح دچار تنش های زیادی می شود . بر اثر این تنش ها گره اتصال دچار آسیب شده و حتی بعضا گسیخته می شوند. گسیخته شدن گره اتصال می تواند باعث خرابی و فرو ریزش کل ساختمان گردد. با توجه به این مساله در الهای اخیر توجه خاصی به گروه اتصال معطوف داشته اند. در آئین نامه های طراحی بر این مبنا استوار است که آخرین قسمتی که آسیب ببیند اتصال تیر به ستون باشد. چون بعد از زمین لرزه الف-ترمیم اتصال مشکل است.ب-گره اتصال نیروهای ثقلی را بعد از زمین لرزه باید بتواند تحمل کند. در این مقاله روشهای ترمیم اتصالات تیر به ستون بتن مسلح با استفاده از ورقهای FRP مورد مطالعه قرار گرفته است و مقایسه های لازم صورت گرفته است.