سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام نادری زند – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر ورنگ تهران
محسن محسنی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, گروه رنگ و روکش
مجتبی میرعابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, گروه رنگ و روکش

چکیده:

در این مقاله بهبود چسبندگی روکشهای اپوکسی و آکریلیک یورتان به سطح آلمینیوم آلیاژ سری ۱۰۵۰ در حضور لایه سیلان آماده سازی شده به روش سل ژل مورد بررسی قرار گرفته است.
بوسیله آزمون اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی به روش استاتیک، بهبود تر شوندگی و افزایش کشش سطحی آلمینیوم در حضور لایه سیلان مشاهده گردید. همچنین بوسیله آزمون طیف سنجی زیر قرمز انتقالی فوریه (ART) وجود پیوندهای شیمیایی بین آلومینیوم و لایه سیلان و نیز وجود پیوندهایی درون لایه سیلان ددیه شد. نیز، به وسیله آزمون چسبندگی در سه حالت خشک، تر و بازیافتی بهبود چسبندگی سطح آلمینیوم به روشهای اپوکسی و آکریلیک یورتان در سه حالت خشک، تر و بازیافتی نشان داده شد.