سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود مختاری – مجتمع آموزش عالی ابوریحان
محمدعلی باغستانی – موسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی تهران
علیرضا عطری – موسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی تهران
غلامعباس اکبری – مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات رقابتیع لف هرز چاودار بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی در منطقه ورامین انجام شد. تیمارهای شامل کلیه ترکیبات ممکنه بین تراکم های گندم در ۴ سطح ۳۵۰ و ۴۵۰ و ۵۵۰ و ۶۵۰ بوته در مترمربع و تراکم های چاودار در ۵ سطح ۰ و ۱۰ و ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ بوته در مترمربع بود.