سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حجت الله محمود جانلو – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان
محمود هوشیار فرد – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان

چکیده:

با توجه به اهمیت بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان به منظور شناسایی و معرفی مناسب ترین رقم پنبه جهت کشت در خاک های آلوده منطقه به قارچ عامل بیماری verticillium dahial kelb طی سال های ۷۹-۷۸ ارقام ۱۱۰۶, ۱۰۹۷, siokra 324, 82230.189 و دو رگ های hopicala x shirpan coker 312x bulger و hopicala x c1211 در مقایسه با رقم تجارتی منطقه (رقم ساحل) و ورامین (رقم تجارتی خراسان و مرکزی) در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصافدی و چهار تکرار در ایستگا هتحقیقاتی ورتیسیلیوز به کارکنده مورد ارزیبیا قرار گرفتند.