سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

خسرو جعفرپور – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا خیاطیان – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
ابراهیم فرجاه – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در چند سال اخیر با توجه به بالا بودن مصرف انرژی در ایران و محدودیت منابع فسیلی و مشکلات فزایندة زیست محیطی ناشی از مصرف اینگونه منابع انرژی، ضرورت مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بازده و بهره‎وری انرژی در کشور بیش از پیش آشکار شده است. به منظور پاسخگویی به نیاز فوق، براساس بند ”و“ تبصره ۱۹ قانون برنامة دوم جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردید به منظور اعمال صرفه‎جویی و منطقی کردن مصرف انرژیو حفاظت از محیط‎زیست نسبت به تعیین تجهیزات و سیستمهایی که انرژی بیشتری مصرف می‎کنند و یا امکان دستیابی به بهینه‎سازی مصرف انرژی در آنها سریع‎تر می‎باشد اقدام نماید. در مقالة حاضر که گزارش بخشی از یک کار تحقیقاتی مربوط به پروژة تعیین استاندارد مصرف انرژی اتو برقی می‎باشد، با بررسی عملکرد اتوبرقی و براساس استانداردهای بین‎المللی معیار جهت تعیین انرژی مصرفی یک اتو برقی ارائه خواهد شد.