سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خسرو جعفرپور – دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
علیرضا خیاطیان – دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
ابراهیم فرجاه – دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله عملکرد بخاری برقی خانگی از نقطه نظر مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است . در این رابطه پس از انجام مطالعات و جمع آوری مراجع به دسته بندی آنها پ رداخته شده است . در قسمتی از مقاله روش های مختلف آزمایش و اندازه گیری کمیت های مهم و ت أثیرگذار بر مصرف انرژی بررسی شده اند و نتایج حاصل از این آزمایش ها ارائه شده اند . با توجه به نتایج اندازه گیری ها , معیارهای مختلف م ؤثر بر مصرف انرژی مشخص و اهمیت هر کدام تعیین شده است . بر اساس این معیارها بر چسب انرژی جهت بخاری برقی قابل ارائه می باشد . این مقاله بخشی از یک کار تحقیقاتی مربوط به پروژه تعیین استاندارد مصرف انرژی بخاری برقی می باشد که گزارش کامل آن به وزارت نیرو تحویل شده است .