سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریبا کوزه کنانی – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن
اعظم مظفری – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن
رامین ناظمی – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن
مهناز یکتایی – بخش مخابرات و کامپیوتر شرکت متن

چکیده:

سیستم DLC1 یکی از روشهای مخابراتی است که برای انتقال اطلاعات شبکه توزیع برق می تواند بکار رود . در این روش از خطوط و یا کابلهای شبکه توزیع بعنوان محیط مخابراتی استفاده می شود . سری استانداردهای IEC 870 در بحث کلی تله کنترل در صنعت برق و متعاقب آن استانداردهای IEC 1334 در بحث خاص سیستم های DLC مبنای مطالعاتی و عملی برای سیستم DLC پیش رو قرار می دهند . در این مقاله نتایج اندازه گیریهای مربوط به انتقال سیگنال مخابراتی شامل تابع انتقال ولتاژ، امپدانس نقطه کوپلاژ، نویز و هم شنوایی در سیستم DLC مطابق با استانداردها ارائه شده اند .