سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،گرایش جداسازی،دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر سیف کردی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف(استاد)

چکیده:

در این مقاله، آکنه نوع Wire-Gauze ، با سطح ویژه ۷۵۰ متر مربع بر متر مکعب از بستر و زاویه موج ۴۵ درجه در یک برج تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی به قطر ۱۴سانتیمتر و ارتفاع ۱,۳۶ متر، در حالت جریان برگشتی کامل برای ترکیبی از اتانول و آب مورد بررسی قرار گرفته، عملکرد و زمان اقامت مایع در آن با حلقه های راشیگ سرامیکی به قطر ۲۵ میلیمتر، یکی از انواع قدیمی و پر کاربرد آکنه های نامنظم، مقایسه شده است. نتایج، بیانگر زمان اقامت بالا و عملکرد بسیار عالی آکنه های ساختار یافته و کاهش HETP به ۳۳ درصد در مقایسه با آکنه های نامنظم می باشد. مدل جدیدی نیز در چیدمان آکنه ها در حالت ترکیبی بصورت یک در میان، آکنه های ساختار یافته و نامنظم، بررسی و نتایج آن با برج پر شده، از آکنه ساختار یافته تنها و آکنه نامنظم تنها مقایسه شده است.