سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد اکبری نیا – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس
فاطمه سفید کن – دانشگاه تربیت مدر
طهماسبی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
ابراهیم شریفی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیقی بر عملکرد دانه و بازده اسانس زنیان آزمایشی در سال ۱۳۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قزوین اجرا شد این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار پیاده شد.