سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی شربت ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست ، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش قابلیت بکارگیری سنگ پامیس در فرایند بیوفیلمی با بستر ثابت برای تصفیه فاضلاب سنتتیک نسبتا غلیظ کارخانه قند مورد بررسی قرار گرفته است. سنگ پامیس نوعی بازالت می باشد که در مناطقی ازکشورمان به طور فراوان یافت شده ودارای قیمت بسیار مناسب در قیاس با سایر ساپورت های تجاری موجود در بازار می باشد. آزمایشات بر روی راکتور Up-flow با بستر ثابت سنگ پامیس انجام گرفت. پس از طی دوره راه اندازی، با راهبردی راکتور در زمان ماند هیدرولیکی ۱۲، ۱۶و۲۴ ساعت ودر COD محلول ورودی ۲۲۵۰، ۱۵۰۰، ۷۵۰ میلی گرم در لیتر، راندمان حذف سوبسترات ۸، ۸۸ تا ۳، ۹۷ درصد حاصل گردی. نتایج حاصل نشان میدهند که در بارگذاری های ارگانیک ۷۵۰ تا mg/COD/m3.day4500 با شرایط فوق الذکر، راندمان سیستم با استفاده از ساپورت های پامیس راضی کننده و قابل توجه است همچنین در ادامه، مدلهای سنتتیکی Grau, First-order و Stover-Kincannon در چارچوب دیتاهای تجربی بدست آمده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که مدل های Grau و Stove-Kincannon ضرایب همبستگی خوبی را ارائه می دهند.