سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبرز کریمی – کارشناس ارشد، شرکت سامان انرژی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
رسول سلفیان – کارشناس ارشد، شرکت سامان انرژی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ملک ارسلان صدری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

برج های خنک کن به دل یل ظرفیت سرمایش بالا و نیز کم هزین ه بودن نسبت به سایر مبدل های حرارتی در پالایشگاه ها و صنایع گوناگون برای کاهش دمای آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به زیاد بودن حجم آب در گردش در برج های خنک کن، عدم کارکرد مناسب آنها می تواند تلفات انرژی قابل ملاحظه ای در برداشته باشد . در این مقاله ضمن بررسی عوامل م ؤثر بر عملکرد برج های خنک کن و مصرف انرژی در آنها، موازنة جرم و انرژی نیز بر روی برج های خنک کن پالایشگاه اصفهان صورت گرفته و روابط لازم جهت محاسبه میزان آب تخلیة اضطراری (blow-down) ، آب جبرانی (make-up) و قطرات آب خروجی از برج (drift) ارائه شده است . همچنین ضمن معرفی برخی از بهینه سازهای انجام شده بر روی برج های خنک کن در سطح جهان، طراحی اولیه به همراه بررسی اقتصادی سیستم تولید ازن جهت کاهش آب تخلیة ا ضطراری برای برج های خنک کن پالایشگاه اصفهان صورت گرف ته است . بر اساس محاسبات
انجام شده، استفاده از سیستم تولید ازن سالانه حدود ۰۸۷ هزار مترمکعب در مصرف آب و حدود ۷۱۱ هزار دلار در هزینة عملیاتی برج های خنک کن پالایشگاه اصفهان صرفه جوئی به دنبال خواهد داشت . برآورد اقتصادی صورت گرفته نشان می دهد که زمان بازگشت سرمایه حدود یک سال می باشد . همچنین در مقاله حاضر پیشنهادات عملی جهت کاهش مصرف انرژی برج های خنک کن پالایشگاه اصفهان ارائه شده است .