سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زیبنده دهقانپور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در آزمایشات مقایسه عملکرد علاوه بر عملکرد دانه پایداری عملکرد نیز باید در نظر گرفته شود تعداد ۷ هیبرید زودرس ذرت به مدت ۲سال (۱۳۷۹-۱۳۷۸) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و ۶ منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه واریاس مرکب آزمایشات نشان داد که بنی عملکرد دانه هیبرید های مورد مطلاعه در سطح احتمال ۱% تفاوت معنی دار وجود داشته است.