سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارمغان مکوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
مهران افخمی – دکترای محیط زیست، مدیر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

شرکت لوله سازی اهواز در منطقه نفت خیز جنوب ایران در جنوب شرقی اهواز واقع شده است. این شرکت دارای سه کارخانه تولید لوله های فولادی و دو کارخانه پوشش می باشد. تصفیه خانه این شرکت از سال ۸۰ شروع به فعالیت کرده و مراحل تصفیه پساب در آن به روش لجن فعال می باشد. در تحقیق حاضر عملکرد و کارایی تصفیه خانه پساب صنعتی شرکت لوله سازی اهواز بررسی شده است. به همین منظور ورودی و خروجی تصفیه خانه به عنوان ایستگاه های نمونه برداری انتخاب شده و طی ۵ ماه منتخب در سال ۸۶ و ۸۷ نمونه برداری از آنها انجام شد و سپس در نمونه های پساب ۱۴ پارامتر با روشهای استاندارد جهت بررسی کارایی تصفیه خانه و مقایسه با استاندارد اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده از آزمایشهای صورت گرفته برروی پساب شرکت نشان داد که بیشتری مزان کاهش در میان پارامترهای مورد مطالعه در ماههای آبان، آذر، دی ، اردیبهشت و خرداد به ترتیب مربوط به پارامترهای کلر آزاد، کدورت، کدورت، یون کلر و چربی و روغن می باشد. همچنین نتایج مقایسه میانگین پارامترهای پساب خروجی با استاندارد ملی تخلیه فاضلاب ها نشان داد که در ماههای آبان، دی و اردیبهشت پارامترهایCOD ،BOD5 ،TSS ، سولفیت، کلراید و کلسیم، در آذرماه پارامترهای COD,TSS سولفیت، کلراید و کلسیم و در نهایت در خرداد ماه پارامترهای کدورت، COD,BOD5,TSS ، سولفیت، سولفات، کلراید، کلر آزاد و کلسیم بالاتر از حد استاندارد می باشند.