سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس سلطانی نیا – دیپارتمان الکترونیک دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

این مقاله ابتدا معرفی ، بررسی عملکرد ، مکانیزم داخلی کاربرد INTERBUS در اتوماسیون صنعتیمی پردازیم و در پایان به طراحی ، تشریح و ایجاد شبکه ارتباطی واحد در اتوماسیون صنعتی مدرن که کلیه بخش های صنعتی مورد نظر را شامل شود بصورت.Industrial ITمیپردازیم.