سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی بهمنیار – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
محمدرضا رمضان پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا بهره ور – کارشناس ارشد شرکت زراعی دشت نازساری

چکیده:

سویا به دلیل وجود روغن و پروتئین در بذر یکی از محصولات مهم و اساسی است. گوگرد جزو ساختمان اسیدهای آمینه و متیونین و در نتیجه جزو ساختمان پروتئین هاست. هر دو این اسیدهای آمینه، برای اسخت دیگر ترکیبات دارای گوگرد مانند کوآنیزیم ها و فرآورده های ثانوی گیاهان لازم هستند (۱). مصرف ۲۰ تا۴۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار از منبع سولفات آمونیوم یا گوگرد عنصری موجب افزایش عملکرد دانه، وزن هزار دانه و مقدار ازت و گوگرد در دانه سویا شد (۴). همچنین در بررسی دیگری تعداد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد و شاخص برداشت نیز تحت تاثیر مصرف گوگرد قرار گرفت (۷). ضمنا مصرف گوگرد علاوه بر افزایش جذب گوگرد موجب افزایش درصد روغن دانه و تلوید روغن می گردد (۵). در ایالت آیوا با مصرف ۱۰، ۲۰ و ۴۰ کیلوگرم در هکتار اثر معنی درای در افزایش تولید سویا مشاهده نشد (۹). منیزیم نیز به عنوان اتم مرکزی کلروفیل در ساختن پروتئین نقش ضروری و اساسی دارد (۱). همچنین مصرف کودهای محتوی منیزیم بخصوص سولفات منیزیم با توجه به حلالیت بالائی که داردی درمحصولاتی نظیر ذرت، گندم، سیب زمینی، پنبه و آفتابگردان باعث افزایشعملکرد و بهبود کیفیت آنها می شود (۳). کاربرد محلول پاشی منیزیم نیز موجب افزایشعملکرد خواهد شد (۸). هدف از این آزمایشتعیین نقش گوگرد و منیزیم در میزان رشد، عملکرد، میزان پروتئین، چربی دانه سویا و جذب برخی از عناصر معدنی می باش.