سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد یزدی – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسن

چکیده:

همه ساله مقادیر متنابهی سیلاب از حوزه آبخیزی به وسعت ۹۹۴/۷ کیلومتر مربع که در شمال غربی جاجرم و در عرضهای جغرافیایی ۵۰ و ۳۵ تا ۱۰و ۳۷ و طولهای جغرافیایی ۴۰ و ۵۵ تا ۲۰ و ۵۶ واقع است. سرچشمه گرفته و پس از گذر از رودخانه فصلی اسلام آباد به کویر جاجرم ریخته و از حیز انتفاع خارج می شود. استفاده بهینه از سیلابها درجهت تقویت پوشش گیاهی مراتع، حاصلخیزی خاک اراضی حاشیه رودخانهاسلام آباد، تغذیه آبخوانها ، جلوگیری از پیشروی جبهه آبهای شور زیر زمینی کویر جاجرم در ۱۶ کیلومتر جنوب منطقه طرح بطرف آبهای شیرین در این منابع و نهایتا ایجاد عرصه های مناسب جهت کاربری های تحقیقاتی، ترویجی در زمینه پخش سیلاب از اهداف اصلی طرح جاجرم بودهکه در مساحتی حدود ۲۹۰ هکتار با حجم خاکبرداری و خاکریزی ۲۴۰۱۸۶ متر مکعب به اجرا در آمده است. نتایج حاصله از ۱۴ مرحله سیلابگیری شبکه پخش سیلاب جاجرم طی سالهای ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۱ که علاوه بر هدایت مجموعا بیش از ۵ میلیون متر مکعب سیلاب بدرون شبکه پخش ، موید تغییرات بوجود آمده در شادابی پوشش گیاهی عرصه است. همچنین مقادیر متنابهی خاک حاصلخیز و فضولات دامی هرماه با سیل در سطح اراضی پخش سیلاب ، نیز گسترده شده است.