سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر جندقی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مائده بایروند – دانش‌آموخته کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری

چکیده:

سیلاب یکی از بلایای طبیعی است که همه‌ساله جان و مال افراد زیادی را به مخاطره می‌اندازد. وقوع سیلابها در مناطق شهری به دلیل تراکم جمعیت و افزایش تلفات انسانی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق ۴ مقطع پل در مسیر رود النگدره گرگان که در مناطق شهری و پرجمعیت واقع شده‌اند، انتخاب شد. با انجام عملیات میدانی مشخصات پلها برداشته و با استفاده از رابطه مانینگ حداکثر ظرفیت آبگذری برای هر یک از مقاطع پلها محاسبه شد. سپس آمار ۳۲ ساله دبی‌های حداکثر لحظه‌ای ایستگاه هیدرومتری نهارخوران تهیه و با استفاده از روش توزیع‌های فراوانی و مجموع مربعات باقی‌مانده، مقادیر دبی‌های سیلابی با دوره بازگشت‌های ۲ تا ۲۰۰ سال برآورد گردید. نتایج مبین آن است که پلهای مورد بررسی توان آبگذری جریان سیلابها را تا دوره بازگشت ۲۰۰ سال دارا می‌باشند.