سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی هیربد – مشاور مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت مهندسی طاهاسام – فیترپونگ سوئ

چکیده:

عملکرد پوششهای Cr , NiCrAlY نفوذی برای پره های یک توربین گازی در ساحل خلیج فارس پس از ۲ هزار و۱۶ هزار ساعت بررسی گردید. بررسی میکروسکوپی نمونه ها در سطح و سطح مقطع مکانیزم اصلی تخربی پوشش را خوردگی درجه حرارت پائین (LTHC) مشخص نمود. گوگرد، فسفر و نمک دریا که از طریق هوای ورودی کمپرسور داخل توربین میشوند باعث ایجاد این نوع خوردگی می گردند. در این مقاله نشان داده می شود باعث ایجاد این نوع خوردگی می گردند. در این مقاله نشان داده می شود که انتخاب پوشش برای هر توربین گازی در ایران که دارای شرایط آب و هوا و طراحی و سوخت و طراحی مواد متنوع و خاصی میباشد، در بهترین حالتفقط می تواند از بررسیهای تجربی واقعی گاز توربین مانند نمونه ارائهشده دراین مقاله بدست آید. گرچه که بدست آوردن این نتایج و جمع آوری آن بسیار وقت گیر ومستلزم برنامه ریزی منظم برای همه نیروگاه های کشورمان می باشد اما از صبر کردن برای بدست آوردن این اطلاعات از سازندگان اصلی بهتر است.