سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر سیف کردی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
علی اکبر نصرتی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ناصر نوح جاه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

استفاده از پکینگ های ساختار یافته امروزه به عنوان تحول عظیمی در تجهیزات مورد استفاده در فرایندهای جداسازی مطرح می باشد. ساخت پکینگ های ساختار یافته هنوز در ایران مرسوم نیست و بیشتر باید ازخارج تهیه گردند بنابراین شناسایی تکنولوژی ، بررسی مدلهای مختلف، اندازه گیری مشخصه های آنها و بررسی عملکرد و کارایی آنها ضروری به نظر میرسد.
در این طرح، پکینگ Wire-Gauze ، مدل –CY با سطح ویژه ۷۵۰ متر مربع بر متر مکعب از بستر – و زاویه خم ۴۵ درجه، در یک برج پایلوت به قطر ۱۰ سانتی متر و ارتفاع ۴/۵ متر در حالت جریان برگشتی کامل برای ترکیبی از متانول و اتانول و مقداری آب مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامترهایی چون ظرفیت حرارتی ریبویلر به همراه افزایش فشار برای حالت آدیاباتیک، بر بازدهی و افت فشار پکینگ ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه عملکرد پکینگ های ساختار یافته و نامنظم، یک تست نیز در برج پایلوت با پکینگ های نامنظم Pall Rings انجام شد.