سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
غلامرضا کریمی – استادیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله یک پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با ریفرمینگ داخلی غیر مستقیم به منظور بررسی فرایندهای انجام شده در این نوع پیل و تأثیر پارامترهای موثر بر عملکرد آن مدلسازی شده است. مدل مورد نظر یک مدل دو بعدی و پایدار از پیل سوختی و ریفرمر کاتالیستی متصل به