سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رضا وکیل – سازمان جهاد کشاورزی استان قم

چکیده:

با توجه به این که حدود ۷۲۰۰ هکتار از اراضیک شاورزی استان قم به کشکت یونجه اختصاص دارد و از طرفی حدود ۶۰ درصد از این اراضی با مشکل شوری مواجه هستند بکارگیری مدیریت صحیح مثل استفاده از ارقام تحمل به شورید ر این ارای جهت دسیابی به بهترین شرایط تولید علوفه ای امری ضروری است.