سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا محسن آبادی – استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
محمد رضا جهانسوز – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد رضا چائی چی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید رحیمیان مشهدی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک (Vicia desycarpa) آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال زراعی ۸۴-۸۳ انجام شد . آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . کود نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (۰، ۴۵ و ۹۰ کیلو گرم نیتروژن در هکتار ) و فاکتور فرعی نیز شامل سیستمهای کاشت در سه سطح (تک کشتی جو، تک کشتی ماشک و مخلوط جو- ماشک) در نظر گرفته شد.عملکرد پروتین جهت مقایسه تک کشتی با مخلوط استفاده شد. نتایج نشان داد که مخلوط نسبت به تک کشتی جو و ماشک برتری داشت . کاربرد کود نیتروژن باعث افزایش عملکرد کل، عملکرد دانه، محتوای پروتئین خام و عملکرد پروتئین در تک کشتی و مخلوط گردید. در این مطالعه جو در مقایسه با ماشک با داشتن رشد اولیه سریع و سیستم ریشه ای متراکم و کارآمد با استفاده موثرتراز منابع محیطی(آب و نیتروژن) گیاه غالب بود. بطور کلی در این تحقیق کشت مخلوط نسبت به تک کشتی های جو و ماشک از لحاظ عمکرد کیفی برتری نشان داد .