سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا افتخاری – کارشناس ارشد دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
اصغر دشتی رحمت آبادی – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
شهرام طالبی – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

یاتاقانهای بکار گرفته شده در صنایع خاصی همچون کارخانجات تولید ورق آهن و فولاد، تنها به علت وجود روان کننده های مخصوص به خودمی توانند شرایط سخت کاری را تحمل کنند . در اینمقاله، یاتاقانهای ژورنال هیدرودینامیکی روانکاری شده با آمولسیون با مبنای آب مورد بررسی قرار گرفتهاست. این نوع روانکارها، به علت دو فازی بودن جریان روانکار (روغن و آمولسیون) رفتار غیر معمول، پیچیده و متفاوت نسبت به روانکاری با روغن خالص دارند. درکار حاضر، جهت امکان بررسی آسانتر، عملکرد یک یاتاقان ژورنال هیدرودینامیکی طویل با بکارگیری معادلات ناویر – استوکس ، موردمطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست امده نشانگر آن است که عملکرد این نوع یاتاقانها نه تنها تحت تاثیر ویسکوزیته های دولایه روانکار قرار می گیرد بلکه به مقدار جریان روانکاردر دو فاز نیز بستگی دارد.