سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پوریا اوشک سرائی –
محمد نقاش زادگان –
لیلا اوشک سرائی –

چکیده:

مسائل زیست محیطی که در نتیجه استفاده از سیستمهای تراکمی ایجاد شده است، ما را به سوی استفاده از سیستم های جذبی هدایت می کند. هدف از این پروژه مطالعه عملکرد سیستم جذبی خورشیدی برای اقلیم خشک ایران است. با استفاده از یک مدل ریاضی، مقدار انرژی خورشیدی قابل جذب برای اقلیم خشک ایران (تهران) و بهترین زاویه ها برای تنظیم کلکتور در ماه های گرم سال محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که بهترین زاویه تنظیم برای کلکتورهای ثابت راستای شمال جنوبو شیباست. یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۲۶ مترمربعبه عنوان نمونه در نظر گرفته شد و محاسبات سیستم خورشیدی برای آن انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که برای تامین کل انرژی مورد نیاز برای ژنراتور در طول ۲۴ ساعت به ۴۵ مترمربع کلکتور خورشیدی صفحه تخت نیاز است. به دلیل عدم توجیه اقتصادی مقدارکلکتورهای خورشیدی بدست آمده، روش دیگری برای تعیین مقدارکلکتور مدنظر قرار گرفت. به این صورت که مقدار کلکتورها به گونه ای محاسبه شد که در ساعاتی که جذب انرژی خورشیدی وجود دارد این انرژی جوابگوی انرژی مورد نیاز برای ژنراتور سیستم جذبی باشد و با این روش مقدار کلکتورهای مورد نیاز به ۱۷ مترمربع تقلیل یافت. محاسبات نشانداد که با این روش سهم انرژی خورشیدی از انرژی مورد نیاز ژنراتور سیستم جذبی از %۶۳ در ماه آوریل آغاز و به %۳۳ در ماه سپتامبر ختم می شود.