سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوا
مرتضی مظلوم – شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران ، کارشناس ارشد هوافضا
سعید محلو – شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران ، کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فرایند کاری موتور توربوجت و در نظر گرفتن فرضیات و اطلاعات مربوط به یک نوع موتور مینی‌جت کاربردی در صنایع هوایی (شکل(۱))، عملکرد حالت دائمی خارج از نقطه طراحی این موتور در شرایط مختلف دما، فشار و رطوبت نسبی محیط بررسی شده است. برای این منظور نسبت به شبیه‌سازی قسمت کنترل سوخت موتور، با استفاده از داده‌های کارخانه سازنده موتور مزبور اقدام شده است. در این مقاله، نتایج حاصل از این بررسی‌ها بصورت نمودارهایی که عملکرد موتور مینی جت مذکور را در شرایط مختلف آب و هوایی مشخص می‌کند ارائه شده است. نتایج محاسبات تحلیلی فوق نشان داده است که افزایش فشار جریان هوای ورودی به موتور مورد نظر، باعث افزایش نیروی پیشرانش گشته و زیاد شدن دما و رطوبت نسبی هوای محیط، باعث کاهش نیروی پیشرانش شده است. همچنین با انجام آزمایشهای زمینی در شرایط مختلف آب و هوایی و مقایسه نتایج بدست آمده از آن با نتایج مربوط به روش تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق، حداکثر خطای ۳/۳٪ بین این نتایج مشاهده شد که حاکی از اعتبار روش تحلیلی بکار گرفته شد، است.