سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران امینی – دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
محمد علی سلطانی – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
علی نقیان – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
مهدی بشیری – مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عملیات باز پخت بر فولاد ۳۰CrMnSi که یک فولاد متوسط کربن پر مصرف برای ساخت مخازن جداره ضخیم و جداره فوق ضخیم است، بررسی شده است. بدین منظور تعدادی نمونه ضربه مطابق استاندارد EN 10045 تهیه شد و در دمای ۸۹۰ درجه سانتیگراد آستنیته گردید. تمام نمونه ها در محیط کوئنچ روغن سرد شدند و سپس در دماهای مختلف شامل ۵۰۰،۴۵۰،۳۵۰،۲۵۰،۲۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳ ساعت باز پخت گردیدند و آنگاه در هوا سرد شدند. نمونه ها در دمای محیط و دماهای ۱۰ و ۴۰ درجه سانتیگراد زیر صفر تحت آزمایش ضربه قرار گرفت و نمودار انرژی ضربه بر حسب دمای باز پخت ترسیم گردید.تمام نمونه ها متالوگرافی، عکس برداری و همچنین سخنی سنجی شدند. نتایج نشان داد در محدوده دمائی بازپخت ۴۰۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد انرژی ضربه در هر سه درجه حرارت تست شده تا حدودی کاهش یافته است، یعنی فولاد مذکور به تردی باز پخت در این محدوده دمائی حساس است.