سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا سلجوقی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق ورق مس خالص ۹/۹۹ درصد در درجه حرارت۶۵۰º C تحت عملیات محلولی قرار گرفت.سپس از ورق آنیل شده نمونه هایی جهت آزمایش کششو نورد آماده شد.نمونه های نورد به میزان ۵ تا ۵۰ درصد تحت عملیات نورد سرد قرار گرفتند.نمونه های کشش از ۵ تا ۲۵ درصد کرنش تحت آزمایش کشش قرار گرفتند.هر دو گروه نمونه های کشش و نورد تحت عملیات تبلور مجدد قرار گرفتند.از عملیات میکروسختی جهت تعیین شروع تبلور مجدد استفاده شد.ساختار میکروسکپی نمونه ها در مراحل مختلف عملیات تبلور مجدد بعد از الکتروپولیش و اچ مورد بررسی قرار گرفتن.از تمام نمونه ها الگوی پراش اشعه ایکس تهیه شد و با استفاده از نرم افزار pearson وپیکهای پراش اشعه ایکس انرژی ذخیره شده قبل و بعد از تبلور مجدد محاسبه شد.دمای تبلور جدید بهینه برای مسخالص ۲۵۰ ºC تعیین شد.نتایج نشان میدهد در تمام نمونه های زمان شروع تبلور مجدد با افزایش درصد کرنش کاهش پیدا میکند.با افزایش درصد کارسرد انرژی ذخیره افزایش میابد.میزان انرژی ذخیره شده در نمونه های نورد شده نسبت به نمونه های کشش بدلیل نوع تغییر فرم بیشتر است.