سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین نخعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمیرا ایلجوقی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در طول آنیل فلزکار سرد شده تغییرات میکروساختاری رخ می دهد که این امر منجر به کاهش انرژی ذخیره شده ناشی از تغییر فرم پلاستیک می گردد.این کاهش انرژی در اثر مکانیزم دوباره چینی و انهدام عیوب کریستالی رخ می دهد. هدف از تحقیق حاضر دستیابی به زمان تبلور مجدد و محاسبه میزان انرژی ذخیره شده بعد از فرایند نورد سرد و تبلور مجدد مس خالص است. در ابتدا ورق مس خالص با ضخامت میلیمتر ۳ توسط دستگاه نورد آزمایشگاهی به درصد های ۵۰,۱۰,۵,۲۰,۳۰,۴۰ نورد شد. سپس نمونه ها در درجه حرارتهای ۳۵۰,۲۵۰,۳۰۰,۲۰۰ سانتیگراد برای مدت زمانهای مختلف تحت عملیات تبلور مجدد قرار گرفتند. از نمونه های نورد سرد شده و تبلور مجدد یافته توسط دستگاه XRD، پراش اشعه ایکس تهیه شد و با استفاده از نتایج بدست آمده و نرم افزار PEARESON انرژی ذخیره شده محاسبه گردید میکرو سختی نمونه ها قبل از تبلور و در زمانهای مختلف تبلور مجدد اندازه گیری شد. از ساختار میکروسکوپی نمونه ها تصاویر میکروسکوپی تهیه شد نتایج نشان می دهند درجه حرارت بهینه برای تبلور مجدد مس خالص ۲۵۰°c می باشد. افزایش درصد کارسرد بدلیل افزایش انرژی ذخیره شده باعث افزایش نیروی محرکه و در نتیجه کاهش زمان شروع و خاتمه عملیات حرارتی تبلور مجدد می گردد. با افزایش درصد نورد انرژی ذخیره شده افزایش می یابد.