سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
امیر حیدری – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
ودود پناهنده – شرکت گاز استان اردبیل

چکیده:

در این مقاله به بررسیعملی وضعیت ایمنی بخاری های گازی و بخاری های بدون دودکش پرداخته می شود.
تکنولوژی حسگر نقصان اکسیژن یا ODSبه عنوان سیستم تضمین کننده امنیت دستگاه های احتراقی بدون دودکش از قبیل بخاری بوده و امنیت این دستگاه ها وابسته به کارکرد صحیح این سیستممی باشد در صورتی که در بخاری های موسوم اینمساله تنها با دودکش مناسب قابل اعتماد می باشد. ابتدا به طور کامل سیستم ODS، مقررات و استانداردهای آن بطور دقیق تشریح می گردد. در ادامه آزمایشهایی به شرح زیر جهت روشن شدن وضعیت ایمنی این بخاری ها وسایر بخرای های گازی مرسوم صورت گرفت.
ابتدا آزمایش بخاری معمولی با دودکش انجام گرفت و سپس دودکش بخاری حذف گردید. در ازمایش بعد بخاری بدون دودکش ابسال مورد آزمایش قرار گرفت.
در خاتمه باور اشتباه در خصوص قرا ردادن دودکش در آب جهت کاهش مخاطره بررسی گردید.
نتایج بصورت یکسری نمودار ارائه گردید و مشاهدات، مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفت.