سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا قمشی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذا
محمدرضا وهابی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذا
محمد فضیلتی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذا
حسین زینلی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذا

چکیده:

صمغ کتیرا از مهم ترین صمغ های گیاهی است که از ساقه گون سفید گرفته می شود. ایران مهم ترین تولید کننده کتیرا است. این صمغ در تجارت جهانی صنایع غذایی، داروسازی، چسب ها، کاغذسازی، نساجی و دیگر صنایع دارای اهمیت زیادی است. ساختمان شیمیایی کتیرا شامل مخلوطی از پلیدر شش مکان (A.gossypinus) ساکاریدهای بسیار پیچیده به همراه عناصر معدنی است. در این تحقیق وضعیت عناصر معدنی موجود در کتیرای سفیدمرتعی در غرب استان اصفهان به روش فلیم فتومتری و اسپکتروفتومتریک مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که تنوع قابل ملاحظه ای بین عناصر غذایی اندازه گیری شده موجود در صمغ کتیرا در مناطق مختلف وجود دارد. که علت آن می تواند به شرایط محیطی آن منطقه مربوط باشد. همچنین نتایج نشان داد که میزان ازت در صمغ در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی پایین است