سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا پورهمایون – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
ایرج نوربهشت – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
رضا شمسی پور – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه جهق – زنجانبر در شمال شرق اصفهان واقع شده است . کنتاکت توده های نفوذی در سازند شتری و سازند باروت دو نوع اسکارن منیزیم دار و کلسیم دار را ایجاد کرده است . در منطقه جهق پایین اسکارن های منیزیم دار از فلوگوپیت، فورستریت، دیوپسید، اسپینل، ترمولیت، کلسیت، سرپانتین و تالک تشکیل شده است . فلوگوپیت در این اسکارن ها به دو صورت متمرکز و پراکنده در درزه و شکاف ها به همراه کلسیت تشکیل شده است . بر طبق مطالعات پتروگرافی و روابط پاراژنتیکی کانی ها اسکارن های این دو منطقه در طی سه مرحله دگرگونی ماگمایی ، پس از ماگمایی و پس از اسکارن زایی تشکیل شده اند . غنی شدگی عناصر نادر خاکی و کمیاب کانی های اسکارن نشان دهندة جانشینی اسکارن های منیزیم دار توسط اسکارن های منیزیم دار می باشد