سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا مسگریان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمدحسن فیروزبخت – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مقاله عوامل آلوده کننده محلول آمین شامل: نمکهای مقاوم به حرارت (HEAT STABLE SALT) ، محصولات فساد، هیدروکربورهاو ترکیبات آروماتیکی همراه گاز مورد بررسی قرار گرفت و سپس راه حل و روشهای جداسازی آلودگیهای آمین ارائه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، آلودگی آمین ناشی از بوجود آمدن محصولات فساد در محلول DEA بیشتر از MDEA است. ازدیاد نمکهای مقاوم به حرارت در محلولهای DEA و MDEA از مهمترین آلوده کننده های آمین در واحدهای تصفیه گاز بودهکه بر اساس جداسازی آنها، استفاده از بستر تعویض یون پیشنهاد گردیده است. بر اساس آنالیزهای صورت پذیرفته، وجود ترکیبات آروماتیکی درگاز ورودی پالایشگاه گاز خانگیران نیز یکی دیگر از عوامل آلودگی و کفزا بودن آمین بوده که با سردسای گاز تا دمای حدود ۳۰-۴۰C میزان قابل توجهی از آنها به صورت مایع ازگاز جدا خواهند شد.