سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه آموسی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی استان قزوین
عبدالحسین مظفری – کارشناس بهداشت محیط و معاونت فنی اداره کل محیط زیست استان قزوین
علی مرادی – کارشناس ارشد مدیریت و ریاست جهاد دانشگاهی استان قزوین
محمد احمدی – کارشناس مهندسی کامپیوتر و پژوهشگر جهاد دانشگاهی استان قزوین

چکیده:

آلودگی آب در قرن اخیر به کرات مورد توجه و بحث و تبادل نظر جهانیان بوده است. ولیکن این موضوع در کشور پهناور و وسیع ما به دلایل گوناگون هیچ گاه به درستی موردتوجه قرار نگرفته است. به هر حالوجود عوامل آلاینده به علت نیم عمر بالایی که دارند می توانند در راس هرم مواد غذایی به انسان برسند و علاوه بر ایجاد عوارض زیست محیطی سبب بروز بیماریهایمختلف شده و در نهایت کاهش طول عمر را در پی داشته باشند.
در این تحقیق ابتدا با شناسایی منابع ابهای سطحی و زیر سطحی و تعیین محل ایستگاه ها، نمونه هایی از آب جمع آوری گردید و سپس میانگین غلظت فلزات سنگین (۰/۱۳۰، ۰/۰۲، ۰/۰۹۷، ۰/۵۵۸، ۰/۶۰۶، ۲/۱۰۷، ۰/۰۹۷ ppm) و حشره کشها (اورگانوکلره، اورگانوفسفره و کارباماته) درآنها مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به بررسی های انجام شده وجود آلاینده ها ناشی از کانونهای آلودگی موجود در جوار منابع است. انچه که کمتر مورد توجهدر امر بهداشت و درمان قرار می گیرد عوارض ناشی از این آلودگیها بر روی انسان است. لذا ضرورت اجرای مدیریت مناسب جهت کاهش بار آلودگی ها، از بین بردن آلودگی ها و نیز مدیریت آب مورد مصرف اعم از شرب و غیره بسیار حائز اهمیت می باشد.