سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
طاهر بخشی – دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی – مدرس دانشگاه
مسیح اله ذوالقدر – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، مدرس دانشگاه
کریم امیری – کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مدرس دانشگاه

چکیده:
جرم، یک عمل ضد اجتماعی است که نظم و امنیت عمومی جامعه را برهم زده و مختل می نماید. متعاقباً باید در مقابل چنین اعمالی که ناهنجاری محسوب شده برخوردی قاطع از سوی مقامات قضایی که مسئول حفظ امنیت و صیانت از آزادیهای عمومی و خصوصی می باشد به عمل آید. فلذا توجه به مفهوم مجرد جرم بدون توجه به فاعل آن از سوی مقامات فوق فاقد اثر مطلوب است و لازم است که بتوان جرم را به یک فارع منتسب نمود. ارتکاب جرم (عمل خلاف) به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت از راه های متفاوت، فرصتهایی برای ارتکاب جرم پیدا می کنند افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آنف بحران های اقتصادی، افزایش بیکاری، تورم، مهاجرتهای دسته جمعی، آلودگی زیست محیطی، حاشیه نشینی در کلان شهرها و غیره از جمله مسائلی هستند که توجه بسیایر از صاحب نظرات مسائل اجتماعی را درخصوص عوامل موثر در بزهکاری زنان به خود جلب کرده است. چرا که زنان نیمی از جمعیت بشری اند و اصولاً بزه، یک فعل مردانه محسوب نمی شود. اما در عین حال برای اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد زنان باید به موقعیتها و تفاوتها و خصوصیات ژنتیکی آنان توجه نمود.