سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل فخارزادگان – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

یکی از امکانات زیر بنایی برای توسعه پایدار در هر کشور ، نیروی برق است آن هم با شرایط مطلوب و با قابلیت بالا می باشد .
لذا دسترسی به نیروی برق با شرایط نامطلوب همراه باخاموشی و قطعی مکرر نه تنها عملکرد سیستم های مختلف مشترکین را مختل می سازد بلکه :
-۱ موجب عدم اطمینان مصرف کنندگان و مشترکین برق می گردد .
-۲ موجب افزایش هزینه و خسارت ناشی از خرابی ماشین آلات به لحاظ قطعی های مکرر می گردد .
-۳ موجب کاهش عمرمفید تجهیزات و ماشین آلات به دلیل توقف های متوالی وغیر برنامه ریزی شده می گردد.
-۴ موجب افزایش ضایعات و هزینه های تعمیرات به دلیل تعویض قطعات معیوب می گردد .
-۵ موجب کاهش سود کارگاه ، کارخانه ، کار و بیکاری نیروی انسانی بطور مستقیم و غیر مستقیم خواهد گردید .
-۶ موجب تأخیر و تعطیلی در سایر امور تولیدی که به نوعی به برق وابسته است می شود .
-۷ موجب نارضایتی و تخریب روحیه مشترکین و مصرف کنندگان می گردد که نهایتا" به نارضایتی از دولت و در نتیجه نارضایتی سیاسی می گردد .
لذا ضروری است که شرکت توزیع نیروی برق شیراز بتواند با شناخت مشکلات و تنگناهای مدیریتی مربوط به خاموشی ها و رفع آنها موجبات رضایت مشترکین و مصرف کنندگان برق را در محدوده تحت پوشش شرکت فراهم می آورد .
بنابراین محقق بر آن شد تا علل خاموشی های شرکت توزیع نیروی برق شیراز را از دیدگاه پرسنل فنی شرکت مورد بررسی قرار داده و مهمترین آنها را شناسایی ، تا بتوان با ارائه راهکارهای مناسب نسبت به کاهش نرخ خاموشی همت گمارد . همچنین بررسی این مورد که خصوصیات فردی کارکنان چه رابطه ای با نگرش آنها نسبت به علل خاموش دارد .