سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی طالبی اسفندارانی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

حرکتهای توده ای یکی از پدیده های طبیعی است که سالانه خسارتهای زیادی به نقاط مختلف کشور وارد می کند. لغزش گله شور در استان چهارمحال و بختیاری یکی از این موارد است که به علت احداث جاده ارتباطی این استان به استان خوزستان و فراهم شدن شرایط زمین لغزشی به طول ۱۲۵ متر عرض ۱۱۰ متر و عمق ۲۴ متر رخ داده است. جهت تعیین عوامل موثثر در ایجاد این زمین لغزش عوامل مختلف از قبیل پستی وبلندی ، اقلیم ، زمین شناسی و تکتونیک ، ژئومرفولوژی ، پوشش گیاهی ، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاکدر توده لغزنده مورد بررسی و مطاعه قرار گرفت. بر این اساس شیب طبقات سازنده هم جهت با شیب توپوگرافی (۴۰-۲۰%) حساسیت سازماندهی با کانی غالب اسمکتیت (که در اثر جذب آب انبساط می یابد) و خمیرایی کم، تخریب و تبدیل پوشش گیاهی، نزولات جوی به صورت باران و برف (سالانه حدود ۹۸۰ میلی متر) وجاده سازی درپایین دست دامنه از جمله عواملی هستند که باعث تشدید زمین لغزش فوق گردیده اند. محاسبات انالیز پایداری شیب دامنه با استفاده از نرم افزار کامپیوتری STABLE نشان می دهد که مین لغزش در عمق حدود ۲۴ متر رخ داده و برآورد حجم توده لغزنده برابر ۱۷۲۰۰۰ متر مکعبو مقادیر حد خمیری و روانی (۳۰/۱۵%) = LL ، PL=(%48/6) حدود ۵۲۰۶۹-۸۳۹۳۲ متر مکعبآب مورد نیاز می باشد. تا زمین لغزش فوق به وقوع پیوندد که بر اساس میزان بارش و سطح (۱۵۰ هکتار) بالا دست توده لغزشی مقدار ۱۵۲۶۰۳ متر مکعب آب وارد توده گردیده است که این مقدار آب می تواند رطوبت توده را علاوه بر حد خمیری به حدروانیو بیشتر هم برساند و لذا علاوه بر عوامل تشدید کننده زمین لغزش کهذکر گردید می توان از حامل رطوبت، انرژی (زلزله) و احداث جاده درپایین دست به عنوانعامل ایجاد کننده زمین لغزش نام برد.