سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حسین وفائی بصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان، ایران
مهناز آصف پور وکیلیان – استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ، همدان، ایران
هوشن مبارک آبادی – دانشجوی کترا، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

چکیده:
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) یک نرم افزار جامع و کامل در جهت تجمیع منابع سازمانی می باشد. تحقیقات نشان می دهد علی رغم منافع بسیار ERP ، پیاده سازی اکثر این پروژه ها با ریسک بالا و حتی شکست مواجه گردیده است که بخش عمده ای از آن مربوط به عدم توجه به عوامل انسانی دخیل در پروژه بوده است. در این میان صنایع فولادی از جمله مهمترین و حساس ترین شرکت ها در پیاده سازی ERP می باشند. بنابراین در این پژوهش براساس منابع علمی موجود و نظرات خبرگان حوره ERP و صنعت فولاد عوامل انسانی حیاتی در موفقیت سیستم ERP در این صنعت شناسایی گردیده است. یافته ها وجود عواملی همچون تعهد و حمایت مدیریت ارشد و مدیریت پروژه را در راس عوامل بدست آمده نشان می داد.