دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,ترنس لاین

این سایت جهت جستجوی هوشمندتر در سایت ، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکند

دانلود مقاله بررسی عوامل ایجاد کننده ی حس مکان و حس تعلق به عنوان شاخصی برای پایداری اجتماعی در خیابان طبرسی مشهد

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیده شیما حسینی بایگی – کارشناس ارشد طراحی شهری
محمد اکبری عریانی – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:
حس مکان و یا تعلقاتی که شهروندان نسبت به جامعه دارند ، یک پتانسیل موثر و یک مقیاس پایداری برایاجتماع است چراکه با حفظ و ارتقاء این حس به عنوان یکی از عوامل پایداری محیط های زیستی و کالبدی ،میتوان پایداری انسانی و به تبع آن پایداری اجتماع را تقویت نمود. هدف این مقاله یافتن عواملی است کهمستقیما باعث ایجاد حس مکان و حس تعلق در خیابان طبرسی و همچنین پایداری اجتماعی این خیابان بهعنوان قطب توریستی شهر شده است، می باشد. برای رسیدن به این مهم ، از روش های مشاهده مستقیم ،پرسشنامه و تجریه و تحلیل به کمک آمار استنباطی استفاده شده است.یافته های تحقیق مبین آن است کهالمان های تاریخی ، وقوع حوادث و اتفاقات مذهبی ، اجتماع پذیری و امنیت به واسطه همجواری با حرم امامهشتم (ع)، در ایجاد حس مکان این خیابان موثر بوده و در نتیجه بر پایداری اجتماعی آن دامن زده است.بههمین اعتبار می توان نتیجه گرفت که آسان ترین راه برای پایداری اجتماعی در این خیابان ، حفظ و ارتقاءبخشیدن حس مکان و تعلقات شهروندان می باشد چرا که این کیفیت شهری با این خیابان و افکار شهرونداناعم از ساکنان و کاسبان عجین شده است.

دانلود مقاله بررسی عوامل ایجاد کننده ی حس مکان و حس تعلق به عنوان شاخصی برای پایداری اجتماعی در خیابان طبرسی مشهد

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیده شیما حسینی بایگی – کارشناس ارشد طراحی شهری
محمد اکبری عریانی – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:
حس مکان و یا تعلقاتی که شهروندان نسبت به جامعه دارند ، یک پتانسیل موثر و یک مقیاس پایداری برایاجتماع است چراکه با حفظ و ارتقاء این حس به عنوان یکی از عوامل پایداری محیط های زیستی و کالبدی ،میتوان پایداری انسانی و به تبع آن پایداری اجتماع را تقویت نمود. هدف این مقاله یافتن عواملی است کهمستقیما باعث ایجاد حس مکان و حس تعلق در خیابان طبرسی و همچنین پایداری اجتماعی این خیابان بهعنوان قطب توریستی شهر شده است، می باشد. برای رسیدن به این مهم ، از روش های مشاهده مستقیم ،پرسشنامه و تجریه و تحلیل به کمک آمار استنباطی استفاده شده است.یافته های تحقیق مبین آن است کهالمان های تاریخی ، وقوع حوادث و اتفاقات مذهبی ، اجتماع پذیری و امنیت به واسطه همجواری با حرم امامهشتم (ع)، در ایجاد حس مکان این خیابان موثر بوده و در نتیجه بر پایداری اجتماعی آن دامن زده است.بههمین اعتبار می توان نتیجه گرفت که آسان ترین راه برای پایداری اجتماعی در این خیابان ، حفظ و ارتقاءبخشیدن حس مکان و تعلقات شهروندان می باشد چرا که این کیفیت شهری با این خیابان و افکار شهرونداناعم از ساکنان و کاسبان عجین شده است.

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید