سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید ابوالقاسم مرتضوی – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ثارالله رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، مدل عرضه صادرات رب گوجه فرنگی ایران به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۷۰ ، برآورد و متغیر های نرخ ارز، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و نسبت قیمت صادراتی به قیمت داخلی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر تابع عرضه صادرات رب گوجه فرنگی، در مدل وارد گردید. نتایج حاکی از معنی داری ضرایب نسبت قیمت صادراتی به داخلی و نرخ ارز در سطح اطمینان کمتر از یک درصد وعدم معنی داریضریب درآمد حاصل از صادرات نفت خام می باشد. وجود رقبای زیاد در بازارهای جهانی، نوسان در میزان صادرات و همچنین عدم استمرار در امر صادرات می تواند باعث از دست رفتن بازار های صادراتی گردد به همین دلیل پیشنهاد می گردد، تولیدکنندگان ضمن تعیین بازار های هدف و اتخاذ یک استراتژی نوین و متناسب با بازاریابی بین المللی، هر ساله سهم مشخصی از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده و بر اساس آن برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.