سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی تدین – شرکت مهندسین مشاور نیرو ایران
جواد شکرالهی مغانی – دانشگاه امیرکبیر ایران
یزدان اعرابیان – شرکت مهندسین مشاور نیرو ایران

چکیده:

موتورهای القایی تک فاز دسته بزرگی از مصرف کنندگان انرژی الکتریکی را شامل می شوند، به همین دلیل بررسی عملکرد این نوع موتورها از اهمیت بالایی برخوردار است . در موتورهای الکتریکی عوامل مختلفی ( الکتریکی، مکانیکی ) می تواند در بهبود بازده مؤثر باشد . بررسی تاثیر این عوامل بر بازده موتور به صورت عملی، هزینه بسیار زیادی را طلب می کند و نیاز به صرف وقت زیادی دارد . در حالیکه نتیجه نهایی می تواند با صرف هزینه کمتری حاصل شود و در نهایت با تعداد سعی و خطای عملی کمتری نتیجه مطلوب حاصل می شود .
استفاده از روشهای عددی همانند اجزاء محدود می تواند ما را در پیش بینی رفتار موتورهای الکتریکی کمک کند . با مدلسازی دقیق موتور به روش اجزاء محدود امکان بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی عملکرد و بازده روتور فراهم می شود . در ارائه مدل جهت بررسی، سعی بر این است تا موتور به طور کامل مدلسازی شود و تا حد امکان تقریب ها حذف شود . این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر بهبود بازده این نوع موتورها، با استفده از روش اجزاء محدود دو بعدی پرداخته است . پس از ارائه روش های تحلیل موتور القائی تک فاز به کمک اجزاء محدود، تأثیر عوامل مختلفی چون طول فاصله هوایی، عمق شیار روتور، طول محوری هسته موتور، جنس هسته، جنی میله روتور و … بر روی بازده این نوع موتورها بررسی شده است . از نتایج حاصل از آنالیز اجزاء محدود جهت آموزش یک برنامه شبکه عصبی استفاده شده تا بتوان با صرف هزینه زمانی کمتری به یک طرح بهینه دست یافت و بتواند به عنوان یک طرح اولیه مناسب جهت ارائه به سازنده مطرح گردد