سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سعید لطف الله زاده – مدرس،دکترای مدیریت سیستم ها، دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه.
زهرا اسدی ساریجالو – دبیر،کارشناس کار و فناوری، آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرستان ارومیه،آذربایجان غربی.

چکیده:
سازمان ها در خلاء فعالیت نمی کنند.بلکه دائما تحت تاثیر عوامل و فشارهایی هستند که از داخل و بیرون سازمان بر آن ها تحمیل می شود.در گذشته محیط عاری از خطر بود و برای سازمان ها امنیت بیشتری وجود داشت.ولی دنیای کنونی دنیای تحولات و دگر گونی هاست،دنیای سرشار از ازتغییرات،تغییراتی که نه به طور کامل،در نتیجه خواسته ها و اراده افراد پدید می آید،آن هم خواسته های که از نیاز های متفاوت و گسترده نهاد پیچیده انسان ها سرچشمه می گیرد.این تغییر و دگرگونی ها در عصر حاضر همواره برای سازمان ها فرصت ها و تهدیدهای را به وجود می آورد.در این میان سازمان هایی موفق هستند که خود را با شرایط به وجود آمده تطبیق داده و با تغییرات به وجود آمده همراهی کنند.فقط سازمان هایی می توانند این گونه عمل کنند که کارکنان شان به طور مستمر بر توانایی های خود افزوده و به نتایج مطلوب دست یابند.چراکه قلب و مغز همه اعضای نیروی کار به سازگاری با واقعیتهای به سرعت در حال تغییر محیط کسب و کار نیاز دارد(کاتر،۲۳۳،۱۳۸۷). زیرا این انسان است که می تواند از وسایل و امکانات در جهت رسیدن به اهداف سازمانی به نحو مطلوب استفاده نمایند.در این مقاله ابتدا به مفهوم توانمند سازی و سپس به بررسی تاثیر شاخص هایی از متغییر های عوامل سازمانی از قبیل: شرایط سازمانی،خود کارآمدی و راهبردهای خود مدیریتی، بر توانمند سازی پرداخته شده.که نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تاثیر مستقیم، شرایط سازمانی، خودکار آمدی و راهبردهای مدیریتی بر توانمند سازی کارکنان می باشد.