سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – استادیار ،علوم اقتصادی،دانشگاه بوعلی سینا همدان
رقیه پوران – کارشناس ارشد علوم اقتصادی،دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی تحلیلی علل مهاجرت مغزها با رویکرد اقتصاد دانش محور و تاثیر آن توسعه فعالیت اقتصادی ، طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۴۲،با استفاغده از آمار مهاجرت مغزها از ایران به ایالات متحده آمریکا است. نتایج تحلیل ها نشان دهنده این مطلب است که سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه به عنوان دو ابزار مهم جهت حصول به اقتصاد دانش محور و به موازات آن رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی به شمار می رود. بدیهی است کم توجهی به این عوامل که خود معلول سیاست های نسنجیده اقتصادی است ،موجبات ایجاد دافعه مغز را در کشور فراهم کرده و زمینه ساز مهاجرت مغزها در اقتصاد ایران می باشد.