سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی – عضو هیئت علمی واحد اراک دانشگاه علم و صنعت
محمدرضا حسین نژاد – عضو هیئت علمی واحد اراک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دفن بهداشتی و مهندسی زباله ها از جمله مسائلی است که در برنامه های محیط زیست قابل توجه است. جهت برنامه ریزی در دفن مهندسی زباله ها عوامل و معیارهایی در انتخاب محل دفن شرکت می کنند. به علاوه نوع محل دفن نیز نوع روش دفن را مشخص می نماید. جهت برنامه ریزی زباله های شهر کمیجان از استان مرکزی از قبیل تعیین محل دفن و روش مهندسی دفن و همچنین اولویت بندی محل های پیشنهادی به طریق مهندسی عمل شد. جهت تعیین محل های مناسب برای دفن عوامل طبیعی و غیرطبیعی از جمله عوامل زمین شناسی(گسل، نوع سنگ، عمق سنگ کف) عوامل ژئومورفولوژی ( کوه، تپه، دشت، دره) عوامل خاک شناسی ( جنس خاک، بافت خاک، نفوذپذیری، عمق خاک) عوامل هیدرولوژی ( وضعیت آب سطحی، عمق آب زیرزمیی ، موقعیت نسبت به شبکه آبراهه) معیار هواشناسی (باد و باران) و سایر عوامل زیست محیطی و فنی از جمله فاصله تا شهر نزدیکی به جاده فاصله نسبت به روستاهای مجاور امکانات آب و برق و غیره در نظر گرفته شد.