سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسین وفائی بصیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهناز آصف پوروکیلیان – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
هوشنگ مبارک آبادی – دکترای مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( در عصر حاضر راهکاری جامع و مناسب در جهت تجمیع منابع سازمان و دسترسی آسان و سریع مدیران به اطلاعات منتشر شده بخش های صفی و ستادی سازمان می باشد. در حقیقیت ERP همان نرم افزار جامعی است کهآمده تا سیستم های مالی ، اداری ، تولید و… که تا پیش از این به صورت سیستم های جزیره ای و مجزا فعالیت می نمودند یکپارچیه نمایید . دراین میان هزینه زیاد ، زمان طولانی و نرخ شکست بالای این پروژه ، لزوم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی آن را دوچندان نموده است.مدیران و کارکنان سازمان ها با آگاهی از این عوامل و بکاربستن آنها ، همچون سدی محکم در برابر ریسک های ناشیی از پییاده سیازیERP مقاومت نموده و موفقیت آن را تضمین می نمایند.این مقاله با مروری بر تحقیقات گذشته ، مدلی جامع از عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ) ERP ( مبتنی بر آخرین تحقیقات انجام گرفته در این حوزه ارائه خواهد نمیود .تمامی عوامل جمع آوری شده مربوط به مقالات ارائه شده در منابع معتبر علمی از سال ۶۰۰۲ میلادی به بعد بوده که پس از شناسایی ۷۳ عامل ، ۰۰ عامل حیاتی موفقیت بر اساس بیشترین تکرار در این مقالات انتخاب گردیده و مدل نهایی پژوهش بر اساس این ۰۰ عامل طراحی و تبیین گردیده است.