سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ایازی – دکترای مدیریت تکنولوژی تهران- پژوهشگاه صنعت نفت
سعید میرفندرسکی – کارشناسی شیمی دکترای مدیریت تکنولوژی
امیرعلیزاده مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دکترای مدیریت تکنولوژی
محمدرضا منوریان – کارشناسی ارشد مهندسی نفت دکترای مدیریت تکنولوژی

چکیده:

تولید نفت از میادین دریایی به لحاظ شر ایط سخت عملیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است . بررسی عوامل خوردگی در این تأسیسات به لحاظ استفاده از آب دریا در نمک زداها ، استفاده از تجهیزات فشرده ، هزینه و ریسک بالای تعویض قطعات ، متفاوت با تأسیسات خشکی می باشد . در این مقاله سعی شده تا عوامل مهمی که در ای جاد خوردگی در تأسیسات تولید نفت دریا دخالت دارند شناسایی شوند و ضمن بیان یک نمونه عملی ، راه کارهای جلوگیری از این عوامل بیان شوند . در بررسی این نمونه عملی مشخص شد که آب خروجی از قسمت نمکزدایی به شدت اسیدی است که در نهایت علت اصلی آن هیدرولیز شیمایی نمکهای همراه نفت تشخیص داده شد . افزایش سود سوزآور به آب خروجی، استفاده از حذف کننده های مناسبتر اکسیژن، استفاده از مواد بازدارنده به عنوان مهمترین راهکارهای جلوگیری از خوردگی در این واحد پیشنهاد شدند.