سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمود موجودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
محمد رضا رضایی – استادیار دانشگاه تهران
رسول اخروی – دانشیاردانشگاه تهران
هرمز قلاوند – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

نظر به اهمیت تأثیر عوامل دیاژنزی در سنگهای مخزنی، به ویژه در سنگهای کربناته، در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مغزه های حفاری ۴ حلقه چاه و مطالعه ی پتروگرافی ۱۷۹ مقطع نازک، ۹ پتروفاسیس مخزنی شامل:۱- دولومادستون و آهک دولومیتی شده با تخلخل و تراوایی اندک؛ ۲- سنگ آهک دولومیتی شده با تخلخل حفره ای و بین بلوری؛ ۳- دولو وکستون با سیمان انیدریتی و کلسیتی؛ ۴- دولو وکستون با تخلخل حفره ای و درون دانه ای؛ ۵- گرینستون سمنته شده؛ ۶- دولوگرینستون با تخلخل بین دانه ای و قالبی؛ ۷- ماسه سنگ با تخلخل کمتر از ۱۰% ، ۸- ماسه سنگ با سیمان متوسط؛ و ۹- ماسه های سست تشخیص داده شد که با توجه به داده های تخلخل و تراوایی، ارتباط بین خصوصیات پتروگرافی ، دیاژنزی و کیفیت مخزنی پتروفاسیس ها به دست آمد که در نهایت ۳ دسته کیفیت مخزنی شامل عالی، خوب تا متوسط، و ضعیف نتیجه گیری شد.