سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلی یکه فلاح – کارشناس ارشد آموزش پرستاری عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری-مامایی قزوی
حسن جهانی هاشمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قزوین
علی مومنی – دانشجوی پرستاری
احمد ترکاشوند – دانشجوی پرستاری

چکیده:

اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای خانمان سوز است که باعث گسیختگی نها خانواده و در نهایت جامعه می شود. اعتیاد به قرص اکستازی نیز از جمله این مواد است که به تازگی در بین جوانان باب شده و روزانه ده ها نفر از جوانان از این قرص مصرف می کنند. تحقیقات نشان می دهد که یکی از مهمترین دلایل گرایش جوانان به این مواد عدم آگاهی آنان نسبت به عوارض این مواد است. با توجه به کاهش روز افزون قیمت این قرص ها و در دسترس بودن آنها و عوارضی که بر جسم و روح و روان می گذارد و باعث عدم پیشرفت جوانان و جامعه می شود، در این مطالعه بر آن شدیم تا عوامل زمینه ساز و موثر در گرایش جوانان به این مواد را بررسی نماییم.این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. جامعه پژوهش را ۲۰۰ نفر از دانشجویان پیراپزشکی(پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، مامایی، فوریت های پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای شامل ۲۸ سوال مربوط به عوامل زمینه ساز بود که برحسب لیکرت ۵ مرحله ای امتیاز بندی شده بود جهت بررسی اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و برای بررسی اعتماد علمی آن از آزمون مجدد استفاده شد. داد ه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای ANOVA و کای دو و … تجزیه و تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان داد که میانگین سن واحدهای مورد پژوهش ش۲۰٫۴ و رنج سن واحدها ۱۸ تا ۳۰ سال بود. ۴۲٫۳% نمونه ها مرد و ۵۷٫۷% زن بودند. تحصیلات پدر و مادر اکثریت واحدهای مورد پژوهش دیپلم بود. ۴۸% واحدهای مورد پژوهش همراه والدین زندگی می کردند و ۴۸% در خوابگاه دانشجویی و ۰٫۵% زندگی با دوستان و ۳٫۶% با همسرانشان زندگی می کردند. اکثریت واحدهای مورد پژوهش معتقدند که در زمان افسردگی و مشکلات خانوادگی باید از اکستازی استفاده نمود.۳۸٫۹% مردان و ۶۱٫۱% زنان اظهار داشتند که علاقه مند هستند اطلاعات بیشتری در مورد اکستازی کسب نمایند. در خصوص عوامل موثر در گرایش جوانان به مصرف اکستازی، شایعترین عوامل نگرش غلط در مورد اثرات شادی آور موقت اکستازی (۹۶٫۵%)، ترغیب دوستان و جنس مخالف (۹۶%)، ناتوانی در ردکردن در خواست دوستان (۹۵٫۲%)، عدم مراقبت والدین در رفتارهای جوانان و عدم کنترل روابط دوستانه آنان (۹۴٫۵%) و کمبود آگاهی در مورد عوارض منفی اکستازی (۹۳٫۱%) و داشتن رفتارهای پرخطر جنسی (۹۲٫۵%) بود. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش و با توجه به اثرات سوء قرص اکستازی در فرد و جامعه، کنترل عوامل زمینه ساز فردی، خانوادگی و اجتماعی خیلی ضروری بوده و نیاز به یک آموزش همگانی در تمام رده های سنی از طریق رسانه های دسته جمعی دارد.